Náš tým

Michal Černý

Michal Černý

Ředitel institutu

Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a teologické nauky na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Z teologických disciplín se zabývá se liturgikou, patristickou teologií a církevními dějinami. V oblasti přírodních věd se věnuje především filosofických otázkám fyziky, dějinami vědy a myšlení vůbec. Je autorem stovek recenzovaných článků, ale také velkého množství popularizačních textů. Postgraduálně studuje obecné otázky fyziky. Působí na Filozofické fakultě, kde se podílí na výuce předmětů souvisejících s prací s informacemi a ICT technologiemi ve vzdělávání.

V institutu působí jako ředitel, má na starosti především vědeckou a publikační činnost a ideové směřování sdružení.

Více

—————

Monika Černá

Monika Černá

Zástupkyně ředitele institutu

Studovala biofyziku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně,  odkud přešla na Pedagogickou fakultu na obor učitelství fyziky a dějepisu pro základní školy. V bakalářské práci se věnovala mechanickým vlastnostem pevných látek, především tvrdosti a mikrotvrdosti. V diplomové práci analyzovala možnosti implementace ICT do výuky dějepisu. Působila jako externí redaktorka serverů Lupa a Vitalia, nyní se aktivně podílí rozvoji kreativního myšlení, zvláště u dětí, což je téma, kterému se věnuje na webu Myslenkove-mapy.cz. Je autorkou a spoluautorkou desítek odborných recenzovaných publikací převážně zaměřených na témata kreativního myšlení, implementace ICT do výuky a informačních technologií vůbec.

Působí jako zástupce ředitele institutu, mající na starosti především web a praktický chod sdružení.

Více

—————

Jana Vaňková

Jana Vaňková

Tajemník sdružení

Studovala výtvarnou a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě MU, odkud přešla na sociální pedagogiku vyučovanou na Filozofickou fakultu.  Je autorkou řady recenzovaných článků věnujících se především informačním technologiím, operačním systémům, počítačovým sítím a jejich didaktice.
V institutu působí v pozici tajemníka, mající na starosti především mezinárodní spolupráci.

Více

—————


Kontakt

Středoevropský institut P. T. de Chardina