Jana Vaňková

Jana Vaňková

Tajemník sdružení

Studovala výtvarnou a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě MU, odkud přešla na sociální pedagogiku vyučovanou na Filozofickou fakultu.  Je autorkou řady recenzovaných článků věnujících se především informačním technologiím, operačním systémům, počítačovým sítím a jejich didaktice.
V institutu působí v pozici tajemníka, mající na starosti především mezinárodní spolupráci.

Kontakt

Středoevropský institut P. T. de Chardina