Monika Černá

Monika Černá

Zástupkyně ředitele institutu

Studovala biofyziku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně,  odkud přešla na Pedagogickou fakultu na obor učitelství fyziky a dějepisu pro základní školy. V bakalářské práci se věnovala mechanickým vlastnostem pevných látek, především tvrdosti a mikrotvrdosti. V diplomové práci analyzovala možnosti implementace ICT do výuky dějepisu. Působila jako externí redaktorka serverů Lupa a Vitalia, nyní se aktivně podílí rozvoji kreativního myšlení, zvláště u dětí, což je téma, kterému se věnuje na webu Myslenkove-mapy.cz. Je autorkou a spoluautorkou desítek odborných recenzovaných publikací převážně zaměřených na témata kreativního myšlení, implementace ICT do výuky a informačních technologií vůbec.

Působí jako zástupce ředitele institutu, mající na starosti především web a praktický chod sdružení.


Kontakt

Středoevropský institut P. T. de Chardina