Michal Černý

Michal Černý

Ředitel institutu

Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a teologické nauky na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Z teologických disciplín se zabývá se liturgikou, patristickou teologií a církevními dějinami. V oblasti přírodních věd se věnuje především filosofických otázkám fyziky, dějinami vědy a myšlení vůbec. Je autorem stovek recenzovaných článků, ale také velkého množství popularizačních textů. Postgraduálně studuje obecné otázky fyziky. Působí na Filozofické fakultě, kde se podílí na výuce předmětů souvisejících s prací s informacemi a ICT technologiemi ve vzdělávání.

V institutu působí jako ředitel, má na starosti především vědeckou a publikační činnost a ideové směřování sdružení.


Kontakt

Středoevropský institut P. T. de Chardina