O nás

Cílem Středoevropského institutu P. T. de Chardina je především kritická reflexe díla tohoto francouzského myslitele, který zásadním způsobem ovlivnil intelektuální klima v Evropě i po celém světě. Autorův poetický jazyk a místy spíše umělecké či básnické vyjadřování, umožňují často různý výklad i interpretaci. Mimo to je třeba říci, že řada jeho myšlenek je dnes aplikována v dalších oblastech, které na něj přímo navazují – ať již jde o teorii vědy, sociálních sítí, filosofii výchovy či environmentální problémy.
Sdružení se tak snaží nejen popularizovat dílo, ale také usilovat o jeho novou interpretaci, kritické hodnocení i o implementaci jeho myšlenek do dalších oborů lidské činnosti. A to především publikační, vzdělávací a vědeckou činností.

Cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:
a) vědecká a výzkumná činnost, s cílem kriticky hodnotit a zkoumat myšlenky P. T. de Chardina,
b) popularizace interdiciplinárch pohledů na svět, dialogu teologie, filosofie a přírodních věd, díla P. T. de Chardina atp.,
c) publikační činnost, která by dílo významného myslitele dále popularizovala, hodnotila, interpretovala a aplikovala do dalších oblastí vědeckého i občanského života,
d) pedagogická a výchovná činnost v nejrůznějších formách s ohledem na východiska de Chardinovy filosofie výchovy,
e) podpora a aktivní uskutečňování širšího intelektuálního života s ohledem na výše zmíněné priority. 

 


Kontakt

Středoevropský institut P. T. de Chardina